Ομάδας Νομικών για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών “traveling light” (Θεσσαλονίκη)

Η παρούσα ανακοίνωση της Ομάδας Νομικών για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών traveling light (Θεσσαλονίκη) αφορά στην πρακτική που αναβιώνει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από τις ελληνικές αρχές, να προβαίνουν αρχικά στον εγκλεισμό σε κέντρα κράτησης των εγκλωβισμένων στην Ελλάδα μεταναστών/τριων και προσφύγων που δεν ανήκουν στις τρεις εθνικότητες στις οποίες ακόμα επιτρέπεται η διέλευση των συνόρων, και στη συνέχεια στην επαναπροώθηση μέρους αυτών στη γειτονική Τουρκία ή στην αναγκαστική επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης.