2007-05-19 | Καμιά ζωή δεν είναι λαθραία - Ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες - Να κλείσουν τα στρατόπεδα κράτησης