2000-03-26 | Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, ο ρατσισμός μένει