2009-03-21 | Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού - Έλληνες-μετανάστες κοινός αγώνας -