2008-12-18 | Αντίσταση στη κρατική, κυβερνητική και φασιστική τρομοκρατία