2005-04-00 | Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών - Ίσα δικαιώματα - Άσυλο στους πρόσφυγες