1997-10-00 | Ο ρατσισμός είναι μια αρρώστεια που μολύνει τους λευκούς και εξοντώνει τους έγχρωμους...