1999-12-00 | Ανοιχτά σύνορα στους οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες