Αφίσες

2004-09-09 | Ως εδώ! Όχι στα ρατσιστικά πογκρόμ - Έλληνες & μετανάστες εργάτες ενωμένοι
2004-01-31 | Πανευρωπαϊκή μέρα αντιρατσιστική δράσης - ΝΟμιμοποίηση όλων τώρα
2003-10-18 | Νομιμοποιήστε όλους τους μετανάστες
2003-07-10 | Όχι στην ομηρία των κοινωνικών & πολιτικών προσφύγων
2002-04-08 | 2 νεκροί & 5 ανάπηροι ζητούν δικαίωση
2002-03-21 | Πανελλαδική κινητοποίηση αλληλεγγύης στους μετανάστες
2000-12-19 | Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών-ριών - Ίσα δικαιώματα στην εργασία, την εκπαίδευση την υγεία
2000-03-30 | Να σταματήσουν τώρα οι δολοφονίες μεταναστών και οι "επιχειρήσεις σκούπα"