Εκδόσεις

Δημοσιεύσεις που αφορούν εκδόσεις

Έχουν περάσει περισσότερα από 15 χρόνια από την έναρξη της μαζικής μετανάστευσης προς την Ελλάδα. Η πτώση του λεγάμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, η είσοδος στη μεταψυχροπολεμική περίοδο του μονοπολισμού και των ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η παγκόσμια επικράτηση της οικονομίας της αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού, σε συνδυασμό με τον «πόλεμο στην τρομοκρατία» και τους «ανθρωπιστικούς» πολέμους, οδήγησαν στην αναπόφευκτη μετατροπή της Ελλάδας σε «χώρα υποδοχής» οικονομικών και πολιτικών προσφύγων.

Κανείς σήμερα, σε αντίθεση με τις αρχές της δεκαετίας του ’90, δε θα μπορούσε να σκεφτεί την ελληνική κοινωνία χωρίς μετανάστες. Κι όμως, οι οικονομικοί και πολιτικοί πρόσφυγες αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που προσεγγίζει το 10% του συνολικού πληθυσμού και εξακολουθεί να ζει κάτω από επισφαλείς συνθήκες, τόσο όσον αφορά το καθεστώς παραμονής του στη χώρα όσο και τις συνθήκες εργασίας του και την πρόσβασή σε βασικά κοινωνικά δικαιώματα.

Η απροθυμία των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών να διασφαλίσουν ένα καθεστώς μόνιμης παραμονής και τα δικαιώματα των αλλοδαπών εργαζόμενων δεν μπορεί να αποδίδεται πλέον σε αδυναμία του κρατικού μηχανισμού και σε έλλειψη εμπειρίας, αλλά σε συνειδητή επιλογή διατήρησης ενός καθεστώτος ομηρίας και ανασφάλειας, που αποτελεί και το βασικό όρο της υπερεκμετάλλευσης των οικονομικών και πολιτικών προσφύγων.