μετανστες και προσφυγες

n/a

Δίκτυο Euro Mediteranean Human Rights Network (EMHRN), Δίκτυο Migreurop, Δίκτυο Welcome to Europe, Νεολαία χωρίς σύνορα : Youth without Borders (Jugendlicheohne Grenzen –JOG) και Αφγανοί φίλοι, φίλες και μέλη που το 2009 κρατούνταν στην κόλαση της Παγανής, αλλά και πριν σαν ανήλικοι και επέστρεψαν στη Λέσβο για λίγες μέρες, .

Η πρόσφατη τραγωδία στην Λαμπεδούζα δείχνει για άλλη μια φορά την αδιαφορία που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μοίρα των μεταναστών. Στις πύλες της Ευρώπης, την Ιταλία όπως και τα Ελληνικά νησιά, οι μετανάστες υποβάλλονται σε αυθαίρετους και επικίνδυνους συνοριακούς ελέγχους και γίνονται αντικείμενο μέτρων ασφαλείας που θέτουν τις ζωές του σε θανάσιμο κίνδυνο.

28, 29, 30 Juin 2013, Vélodrome ΟΑΚΑ (Station métro Irini)

L’égalité est notre drapeau- La solidarité est notre arme

 

Moments sordides pour les immigrés et les réfugiés. Mais pour les travailleurs et les travailleuses grecs, nos jours ne sont pas moins féroces. Ceux qui sont «en bas» sont oppressés à leurs limites par ceux qui sont «en haut», pour payer une crise profonde pour laquelle ils ne sont pas les responsables. Au même temps, ils voient «l’état en urgence» réduire rapidement des acquis démocratiques et des droits de toute sorte. Pendant que nos vies soient ravagées, on devient témoins des images quotidiennes qui rappellent soit au moyen âge soit à l’Allemagne nazie soit au Sud des Etats-Unis pendant l’époque de l’esclavage. Des immigrés reçoivent des balles par leurs grands patrons quand ils revendiquent leurs salaires à recevoir, des réfugiés sont littéralement enlevés et livrés à leurs oppresseurs tandis qu’ils aient demandé d’asyle, des personnes qui ont tout subi pour vivre une vie meilleure et plus sûr voient leurs magasins brulés dans des incendies criminelles racistes, d’autres sont hospitalisés à cause d’agressions fascistes pendant que leurs enfants sont privés de la citoyenneté –et d’une chance égale dans la lutte de la vie. On vive la honte des camps de concentration et des conditions de vie affreuses dans les cellules de rétention des commissariats de la police, qui sont illégalement transformés en prisons pour des centaines des immigrés, et pas seulement. On connait la barbarie de la violence raciste et fasciste qui appart des étrangers menace aussi les grecs qui ont du comportement «indésirable»  ou d’orientation sexuelle «indésirable». Devant nos yeux, l’extrême droite nazie devient légitime, le discours et les crimes misanthropes se banalisent. Au même temps, le débat sur une « loi antiraciste » se transforme à un fiasco.