2008-12-18 | Όχι στη Ευρώπη-φρούριο - Ίσα δικαιώματα στους μετανάστες/ριες