1997-10-14 | Άσυλο και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους Κούρδους πρόσφυγες από το Ιράκ