1996-03-17 | Συναυλία αλληλεγγύης στους Τσιγγάνους