1994-06-15 | Όχι στο ρατσισμό - Αλληλεγγύη στους ξένους εργάτες