1991-10-17 | Όχι στο ρατιστικό νομοσχέδιο - Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι