1991-06-13 | Όχι στο ρατσισμό - Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι